Takumi Dojo- Club Nihon Kobudo Sant Feliu

Sensei

Carles Nadal Saguer

 •  Nihon Jujutsu 6º Dan
 •  Shindo Goshin Kai Aikijujutsu 3º Dan
 • Renshi Bujutsu Gnkf
 •  IAI Jutsu Shindogoshin Kai 4º Dan
 •  Toyama Ryu 4º Dan
 • Monitor Nacional Nivel 1 SDP Bujutsu
 •  Nihon Kobudo Shidogoshinkai 1º Dan
 •  Shibukawa Ichi Ryu IAI 2º Dan
 •  Shibukawa Ichi Ryu Tessen 1º Dan

Disciplinas

 • NIHON JUJUTSU
 • AIKIDO-AIKIJUJUTSU
 • IAIDO-IAIJUTSU
 • KOBUDO
 • KORYU
 • Sensei

  takumi dojo sensei 2
  Jose Martínez Sánchez
  Aikijujutsu 4º Dan Nihon Jujutsu 4º Dan IAI Jutsu 1º Dan

  Disciplinas

 • NIHON JUJUTSU
 • AIKIDO-AIKIJUJUTSU
 • IAIDO-IAIJUTSU
 • Sensei

  Takumi dojo sensei 3
  Jaume Boatella Lorenzo
  Nihon Jujutsu 2º Dan Toyama Ryu 2º Dan

  Disciplinas

 • NIHON JUJUTSU
 • IAIDO-IAIJUTSU
 • KORYU
 • Scroll al inicio