Ranai Dojo

Sensei

Dídac Arcas García

  •  Kenpo Karate Bujutsu 4º Dan
  • Okuiri Shinto Muso Ryu Jujutsu
  •  Muso Shinden Ryu Iaido 2º Dan

Disciplinas

  • KENPO KARATE BUJUTSU
  • KORYU
  • Scroll al inicio