Kenzen Dojo

Sensei

Víctor Herrero

  • Iaido/Iaijutsu 6°Dan
  • Kenpo Karate Bujutsu 5° Dan
  • Nihon Jujutsu 3º Dan

Disciplinas

  • NIHON JUJUTSU
  • IAIDO-IAIJUTSU
  • KENPO KARATE BUJUTSU
  • KOBUDO
  • KORYU
  • Scroll al inicio